A A A K
SmodBIP

BIP ZSP 1 w Wągrowcu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołąjczyka w Wągrowcu

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec


sekretariat, tel./fax (067) 262 01 08, email: sekretariat@giganci.pl

księgowość, tel. (067) 262 01 08, email: ksiegowosc@giganci.plemail: zsp1wagrowiec@post.pl

strona internetowa: www.giganci.pl

Aktualności

Protokół naboru kandydatów na stanowisko pracy

08.01.2016

PROTOKÓŁ
NABORUKANDYDATÓW
NA STANOWISKOPRACY

REFERENT
( nazwa stanowiska pracy)


1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikację przesłał(o) jeden Kandydat(ów) spełniający wymogi formalne.
(liczba aplikacji)

2. Komisja w składzie:
 1. Jarosław Berendt – Dyrektor Szkoły
 2. Teresa Pawlak – Członek Komisji
 3. Marek Meller – Członek Komisji

3. Po dokonaniu selekcji aplikacji wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze, wyrażonych liczbą uzyskanych punktów.

Lp. Imię i Nazwisko Adres
1. Kamila Rączkowiak 62-100 Wągrowiec
2.
3.
4.
5.


4. Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić jakie):
Określono niezbędne wymagania kwalifikacyjne oraz wymagania pożądane.

5. Zastosowano następujące techniki naboru (wyjaśnić jakie):
Rozmowa kwalifikacyjna

6. Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zarówno te niezbędne, jak i pożądane. Podczas prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja pozytywnie oceniła predyspozycje i posiadane umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków .

7. Załączniki do protokołu:
a) Kopia ogłoszenia o naborze,
b) Kopie dokumentów aplikacyjnych 1 kandydata,


Wągrowiec, 31.12.12015 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent

14.12.2015

 Dyrektor ZSP Nr 1 w Wągrowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT

WIĘCEJ

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. ODiDZ

14.11.2014

Dyrektor ZSP Nr 1 w Wągrowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT ds. ODiDZ

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.08.2014

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( „Ustawa”) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi wewnętrznej i parkingu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego i uzupełnieniem kanalizacji deszczowej.Opublikował: Witold Krystkowiak
Publikacja dnia: 04.10.2009
Podpisał: Iwona Bałażyk
Dokument z dnia: 02.10.2009
Dokument oglądany razy: 35 685